DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Daiichi Jitsugyo Việt Nam.
Tổng Giám Đốc

Takahiro Maekawa

CÔNG TY TNHH DAIICHI JITSUGYO (VIỆT NAM) (DJK Việt Nam) sẽ hoàn toàn công nhận sứ mệnh xã hội của mình là bảo vệ tất cả thông tin cá nhân mà công ty xử lý trong các hoạt động kinh doanh, tuân thủ luật pháp, quy định, v.v. liên quan đến việc bảo vệ quyền của chủ thể thông tin và thông tin cá nhân, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên các chính sách sau đây.

 

1. Thu thập thông tin cá nhân

DJK Việt Nam sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng trong phạm vi cần thiết cho các hoạt động kinh doanh.
 

2. Sử dụng thông tin cá nhân

DJK Việt Nam sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau, nếu thông tin đó là cần thiết để thực hiện các hoạt động:

(1) Ký kết và thực hiện các thỏa thuận, quản lý các giao dịch kinh doanh

(2) Giao tiếp; thông báo và lời chào dựa trên phong tục xã hội

(3) Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các thông tin khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi

(4) Trả lời các câu hỏi và ý kiến liên quan đến Công ty

(5) Sàng lọc người xin việc, cung cấp thông tin công ty cho người xin việc và người mới tuyển dụng, và liên lạc với người nộp đơn và người mới tuyển dụng

(6) Các nghiệp vụ khác liên quan hoặc đi kèm với các hạng mục trên

 

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

DJK Việt Nam sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cá nhân đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật, quy định, v.v.

4. Tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến thông tin cá nhân

DJK Việt Nam sẽ tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

5. Quản lý bảo mật thông tin cá nhân

DJK Việt Nam sẽ duy trì tính chính xác của thông tin cá nhân và quản lý bảo mật thông tin đó. Để ngăn ngừa mất mát, phá hủy, thay đổi và rò rỉ thông tin cá nhân, DJK Việt Nam sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin thích hợp chống truy cập bất hợp pháp, virus máy tính, v.v.

​6. Sử dụng chung thông tin cá nhân

DJK Vietnam có thể, bất cứ khi nào xét thấy cần thiết, cùng nhau sử dụng thông tin cá nhân như sau:

(1) Các mục dùng chung: Thông tin công ty, phòng ban, chức vụ, tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ e-mail

(2) Phạm vi sử dụng chung: DJK Việt Nam và các công ty liên kết

(3) Mục đích sử dụng của người dùng chung: Trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng do DJK Việt Nam thông báo hoặc công bố khi thu thập thông tin cá nhân

(4) Người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân: DAIICHI JITSUGYO (VIỆT NAM) CO., LTD.

7. Tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng và xóa thông tin cá nhân

Khi DJK Việt Nam được cá nhân cung cấp thông tin cá nhân yêu cầu tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, DJK Việt Nam sẽ tiến hành điều tra cần thiết không chậm trễ và ngay lập tức có hành động dựa trên kết quả điều tra.
Mọi ý kiến đóng góp và tư vấn liên quan đến việc DJK Việt Nam xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với điểm liên hệ được đề cập bên dưới.

8. Tổ chức và hệ thống

(1) DJK Việt Nam sẽ chỉ định một quản trị viên thông tin cá nhân để thực hiện việc quản lý thông tin cá nhân phù hợp.

(2) DJK Việt Nam sẽ cung cấp cho các giám đốc điều hành và nhân viên đào tạo về bảo vệ thông tin cá nhân và các phương pháp thích hợp để quản lý thông tin đó, nhằm đảm bảo xử lý đúng cách thông tin cá nhân trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

DJK Việt Nam sẽ phổ biến các chính sách này cho tất cả các giám đốc điều hành và nhân viên, cung cấp cho họ các khóa đào tạo và giáo dục nâng cao có liên quan, đồng thời nỗ lực không ngừng để nâng cao nhận thức của họ về nhu cầu bảo vệ thông tin cá nhân.


 

Liên hệ: Administration department of DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.
TEL: +84-24-3766-5990