DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Thiết bị kiểm tra

- Máy đo độ dày, thiết bị kiểm tra , các loại thiết bị đo lường và nhiệt kế khác.
- Có thể kiểm soát sản xuất và truy xuất nguồn gốc để cải thiện mục đích quản lý chất lượng.