DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Máy đóng viên nang, con nhộng và các thiết bị liên quan

Phù hợp với dây chuyền sản xuất tích hợp cho viên nang. Chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện, bao gồm thiết kế toàn bộ dây chuyền sản xuất và tuân thủ GMP.
Dây chuyền của chúng tôi bắt đầu từ máy chiết rót viên nang, với một số loại phương pháp chiết rót tùy theo bản chất của thuốc, máy hàn viên nang gelatin cứng và máy cân kiểm tra, để đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao.