DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Máy chiết rót bột kiểu Auger

Việc sản xuất máy dựa trên hơn 50 năm kinh nghiệm và có thể được sử dụng cho tất cả các loại bột.
Phạm vi thể tích chiết rót rộng đáng kể từ 10mg đến 30kg, và hộp chứa chiết rót có thể là bất kỳ loại vật chứa nào như túi giấy và chai nhựa, cũng như lọ, ống thuốc, túi đôi, thùng phuy, v.v.
Chúng tôi cũng có thể xử lý các thông số kỹ thuật đặc biệt như làm đầy bột mịn và chiết rót vô trùng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.