DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Hệ thống kiểm tra trực quan viên con nhộng, viên nang

Hơn 1.000 hệ thống kiểm tra trực quan tiên tiến dành cho ngành dược phẩm do Daiichi Jitsugyo Viswill, một công ty con của chúng tôi sản xuất đã được bán ra, trở thành sản phẩm dẫn đầu thị trường.
Công nghệ kiểm tra và xử lý hình ảnh 3D gốc Viswill, hệ thống chuyển giao ổn định và tất cả các công nghệ độc đáo khác giúp chúng tôi nắm thị phần số 1 trong thế giới về hệ thống kiểm tra trực quan dược phẩm.