DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Máy ép đùn

- Tùy thuộc vào loại hình sản phẩm có thể lựa chọn cấu hình thiết bị phù hợp.
- Tùy thuộc vào loại sản xuất như ép tấm, ép định hình, ép thổi... chúng tôi sẽ đề xuất hệ thống tương ứng.