DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Máy ép nhựa chân không

- Tốc độ ép sản phẩm cao ( 3 giây/chu kỳ )
- Quản lý nhiệt độ dễ dàng và hiệu quả bằng hệ thống gia nhiệt đáp ứng nhanh
- Cơ cấu nâng tấm nguyên liệu và mở rộng giúp tấm nguyên liệu luôn được kéo phẳng.
Sản phẩm : Cốc uống nước, khay đựng thức ăn, khay đựng phụ kiện.