DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Hệ thống kiểm tra dạng hạt

Hệ thống kiểm tra hạt phát hiện chính xác và loại bỏ các vật liệu lạ bị nhiễm trong hạt và bột. Phát hiện ổn định không chỉ các vật liệu lạ màu đen và sợi lông, mà còn cả các vật chất lạ màu sáng mịn và vật chất lạ bị đổi màu.
Hệ thống có thể xử lý tối đa 150kg vật liệu trong 1 giờ, độ chính xác phát hiện tối đa 50μm, cũng như bảo trì dễ dàng.
Hệ thống này giúp nâng cao hiệu quả kiểm tra hạt và bột cũng như cải thiện độ an toàn và kiểm soát chất lượng cho sản phẩm của khách hàng.