DAIICHI JITSUGYO (VIETNAM) CO., LTD.

Việt Nam

Máy ép phun

- Các sản phẩm ép ổn định với độ chính xác cao dưới sự điều khiển của các bộ FANUC CNC
- Máy ép có độ cứng vững cao nhưng ma sát thấp nâng cao khả năng ép chính xác
- Bộ điểu khiển AI chính xác cao giúp rút ngắn chu kì sản xuất